Provozní řád

1. Provozní doba

Pondělí - pátek 6:30 - 18.00 hod.

 •  Provoz včetně prázdnin, kromě Vánoc a státních svátků.
 •  Dle zájmu - hlídání dětí i mimo provozní dobu podle zvláštního ceníku

2. Přijímání dětí

 •  Při přihlášení dítěte do školky jsou rodiče podrobně seznámeni se všemi podmínkami a podepisují závaznou smlouvu, zároveň vyplňují údaje o dítěti a další informované souhlasy (se zveřejňováním fotografií a videí na webu školky, s nakládáním s osobními údaji podle zák. č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů)
 •  Děti jsou přijímány během celého roku dle volné kapacity školky
 •  Při přihlášení zaplatí rodiče rezervační poplatek 2000,- Kč. Tato částka se odečítá při placení prvního školného. V případě, že dítě do školky nenastoupí v dohodnutém termínu, je zálohová platba nevratná.
 •  Při odhlášení dětí ze školky je nutno počítat s výpovědní lhůtou 1 měsíc
 •  Přednostně budou přijímány děti s docházkou na celý měsíc

3. Vyzvedávání dětí při odchodu domů

 •  Dítě bude při odchodu domů předáno pouze rodičům nebo zákonným zástupcům, případně osobám zmocněným rodiči (uvedeným na zvláštním formuláři). Zmocněné osoby se na požádání prokáží občanským průkazem. Vyzvedávání dětí osobami mladšími 18 let je možné pouze pokud rodiče podepíší zmocnění k vyzvedávání dítěte nezletilou osobou a tuto osobu personálu školky osobně představí. Osobě, která nebude uvedena ve zmocnění rodiči, dítě předáno v žádném případě nebude.
 •  Děti si rodiče vyzvednou nejdéle do 18.00 hod. Pokud si rodiče dítě do ukončení provozní doby nevyzvednou, dítě zůstává ve školce. Za každou započatou čtvrthodinu po 18.hodině rodiče uhradí na místě 100,- Kč za nadlimitní hlídání. (Proti příjmovému dokladu)

4. První den ve školce - několik užitečných informací pro rodiče, kteří povedou svoje dítě do školky poprvé :

 •  Neostýchejte se s dítětem školku prohlédnout, společně poznat prostor, rádi Vás provedeme
 •  Pozitivně na školku dítě předem připravujte
 •  Vždy dodržujte domluvené termíny. Pokud slíbíte dítěti, že jej vyzvednete po obědě - dodržte slib
 •  Neměli bychom se s dětmi loučit ve chvatu
 •  U některých dětí probíhá adaptace rychleji, jiné děti potřebují času více, buďte trpěliví
 •  Dovolte dítěti vzít si do školky svou malou oblíbenou hračku
 •  Určitě si s nesnázemi poradíme. Jsme tu pro to, aby se Vašemu dítěti ve školce a mezi dětmi líbilo. Společně najdeme cestu, aby Vaše dítě šlo do školky s úsměvem!
 •  Vzhledem k omezenému počtu dětí ve skupině, se u nás vše řeší na základě individuálních požadavků každého dítěte. Neváhejte se na nás obrátit se specifickými potřebami Vašeho dítěte