Pravidla, která respektujeme

  • Rovnoprávnost učitele a dítěte
  • Vzájemný respekt a empatie
  • Vedení k samostatnosti, řešení konfliktů bez násilí a agrese
  • Kladný vztah k přírodě a zvířatům
  • Podpora fantazie
  • Podpora, zkoumání a rozvoj pomocí smyslů