Náš tým

Mgr. Hana Štůlová

Narozena v r. 1967. Vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ. Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení. Intenzivní jazykový kurz angličtiny - dosažení úrovně B1. Praxe v práci s dětmi - 29 let. Zkušenosti s diagnostikou vývojových poruch u dětí. Dlouholeté zkušenosti s prací ředitele základní i mateřské školy, s prací v malém kolektivu. Znalost školské legislativy, vyhlášek v oblasti bezpečnosti práce, hygieny. Zájem o alterantivní metody práce s dětmi - montessori pedagogika, lesní školky, začít spolu... Vedení zájmových kroužků - sportovních, rukodělných, kroužků angličtiny pro děti. Zkušenosti s přípravou projektových aktivit pro děti, vystupováním na veřejnosti. Absolvovala zahraniční stáž v mateřských školách v Belgii (r. 2014). Maminka 3 (dnes už velkých) dětí. 

Zakladatelka Dětského centra Zahrádka. 

Osobní motto: "...nejhezčí na světě jsou rozzářené dětské oči..."

Adéla Kadlecová

Narozena v r. 1991. Vystudovala Střední zdravotnickou školu. Absolvovala kurz Montessori pedagogiky. Zkušenosti s tematikou psycho - somatického vývoje dětí, rehabilitačními technikami a relaxační masáží. Hra na kytaru, příprava hudebních, pohybových a didaktických aktivit pro děti. Maminka jednoho dítěte.

Říká o sobě: Když vidím dětský smích, směje se i mé srdíčko. Těší mne jakákoli práce s dětmi a ráda vidím, když je všechno baví.

Osobní motto:..."respekt můj je respekt tvůj"...