Důležité informace

Důležité informace

 •  do školky jsou přijímány pouze zdravé děti, bez známek virových onemocnění, a to s ohledem na ostatní děti 
 •  v případě, že se u dítěte během dne ve školce objeví zdravotní potíže, budou rodiče o jeho stavu bezodkladně informováni a budou požádáni o jeho vyzvednutí obratem
 •  na infekční onemocnění v rodině by rodiče měli školku upozornit i v případě, že se nemoc neprojeví přímo u jejich dítěte
 •  dětem ve školce nebudou podávány žádné léky
 •  V případě zranění či úrazu, budě dítě ošetřeno v rámci první pomoci a s ohledem na závažnost poranění bude případně přivolána zdravotní služba. Rodiče jsou zároveň ihned informováni. Učitelé jsou proškoleni v oblasti první pomoci, případně mají zdravotnické vzdělání
 •  všichni dospělí pracující v centru jsou zároveň proškoleni profesionální agenturou v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
 •  při pobytu dětí v interieru školky, jsou vstupní dveře uzamčeny a do centra nemá možnost vstoupit kdokoliv cizí
 •  při pobytu dětí na zahrádce okolo domu, je uzamčena venkovní brána , aby byla rovněž dodržena bezpečnost a vstup cizí osoby byl vyloučen
 •  zahrada je od okolního prostředí zcela oddělena, děti se nemohou samy dostat mimo zahrádku
 •  prostory školky jsou schváleny Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina (pobočkou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou) a splňují všechna kritéria pro mateřskou školu podle platné vyhlášky
 •  klademe důraz na bezpečnost prostředí a nezávadnost hraček i dalších pomůcek, které děti používají
 •  ve všech prostorách školky je striktní zákaz kouření
 •  ve školce je denně prováděn úklid podle platné hygienické vyhlášky - ve všech prostorách

Nabízíme

 •  Domácí, příjemné prostředí pro maximálně 13 dětí
 •  Atmosféru českého venkova v dosahu městské infrastruktury
 •  Venkovní aktivity za každého počasí v naší kryté venkovní herně - "není špatné počasí, jsou jen špatně oblečené děti..."
 •  Kreativní vzdělávací a rehabilitační program pro všestranný rozvoj dětí
 •  Pohyb, angličtina a hudba jako přirozená součást denních činností
 •  Objevování světa vlastním programem - inspirací jsou nám prvky pedagogických směrů - lesní školky, montessori, začít spolu...
 •  Nadstandardní aktivity - výtvarné (tvořivé dílničky), pohybové (zařazení jógy pro děti, cvičení pod jabloní, bosé běhání v trávě, smyslová stezka naboso, lyžování v zahrádce, atd.)

Připravujeme

 •  Každodenní přípravu žáků 1. stupně ZŠ na vyučování - denně po ukončení vyučování do 18.00 hod. (vypracování domácích úkolů, procvičení probraného učiva - s profesionálem)
 •  Zájmové prvky pro rodiče - tvořivé dílny, relaxační aktivity