Ceník

.

5 dní týdně (cena za měsíc)

4 dny týdně (cena za měsíc)

3 dny týdně (cena za měsíc)

2 dny týdně (cena za měsíc)

1 den týdně (cena za měsíc)

5 hodin

3900,- Kč (185,- Kč/den)

2960,- Kč (185,- Kč/den)

2200,- Kč (185,- Kč/den)

1480,- Kč  (185,- Kč/den)

 740,- Kč   (185,- Kč/den)

každá další započatá hodina 100,- Kč 

9 hodin

5900,- Kč (280,- Kč/den)

4480,- Kč (280,- Kč/den)

3360,- Kč (280,- Kč/den)

2240,- Kč (280,- Kč/den)

1120,- Kč   (280,- Kč/den)

každá hodina navíc ZDARMA (nejdéle do 18:00)

Sourozenecká sleva - sleva 10% na 2. dítě  

Přednost budou mít děti s pravidelnou docházkou a na větší počet dní v měsíci

Platební podmínky

Platba:

  • Školné se hradí do 25. dne předcházejícího měsíce (v tento den musí být úhrada na účtu centra)
  • Hradí se na 1 měsíc dopředu, případně je možná i celoroční platba
  • Úhrada bankovním převodem na číslo účtu: 220208292/0600 ( do zprávy pro příjemce se uvede jméno dítěte)
  • Platba v hotovosti ve školce po předchozí domluvě

Vratka platby - její části:

  • Platba se v době nepřítomnosti dítěte nevrací.
  • V případě nemoci dítěte - delší než 10 pracovních dní (rodiče předloží potvrzení lékaře) bude částka za zameškané dny vrácena nebo bude převedena do platby dalšího měsíce.
  • Při plánované, předem nahlášené, nepřítomnosti ve školce (alespoň 5 pracovních dní) se platí pouze 75 % z měsíčního paušálu, místo ve školce je tímto nadále rezervováno. 
  • Zaplacené nevyužité školné, kdy dítě nebylo předem omluveno anebo rodiče neprokázali nemoc potvrzením lékaře, se nevrací ani nepřevádí do dalšího měsíce.
  • Nepřítomnost se omlouvá nejpozději den předem, v případě nenadálého onemocnění do 8 hodin ráno. Na pozdější omluvení nepřítomnosti se nebere zřetel a nevzniká nárok na náhradu platby.
  • Děti s pravidelnou docházkou mají možnost si nahradit ušlé dny nejpozději následující měsíc od vzniklé omluvené nepřítomnosti. Vše je nutné si ve školce předem domluvit. Převádění nevyužitých dní docházky do dalších měsíců NENÍ MOŽNÉ.

Hlídání mimo provozní dobu?